jump to navigation

Kallelse till Årsmöte 19/1 2019 28 januari 2019

Posted by solnaok in Nyheter.
trackback

Årsmöte tisdagen den 19 februari 2019, i Råstaparkhallen, klockan 18:00.

Eventuella motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast den 9 februari 2019 via post eller epost orientering.solnaok.se. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning

1.    Mötets öppnande

2.    Frågan om mötets behöriga utlysande

3.    Fastställande av dagordning

4.    Val av ordförande för mötet

5.    Val av sekreterare för mötet

6.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7.    2018 års verksamhetsberättelse

8.    2018 års förvaltningsberättelse

9.    Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet

11. Val av ordförande för 2019

12. Val av styrelseledamöter för 2019

13. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2019

14. Val av valberedning för 2019

15. Val av två revisorer för 2019

16. Val av revisorssuppleant för 2019

17. Styrelseförslag

18. Motioner

19. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2019.

20. Avslutning

Efter mötet finns tid för övriga frågor, samt utdelning av diverse priser. Klubben bjuder på smörgåstårta. (Reservation för fel i dagordningen. Slutgiltig dagordning utdelas på mötet.)

%d bloggare gillar detta: