jump to navigation

Ingvar har lämnat oss 16 mars 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Den gamle kämpen Ingvar Johannesson har stämplat vid sin sista kontroll. Ingvar var under många år en framträdande profil i klubben och var omtyckt av oss alla. Han somnade in lugnt och stilla med barnen vid sin sida den 15 mars. Ingvar blev 85 år.

Ingvar längst till vänster visar Ludde, Christer och Urban hur man orienterar.

Ungdomsträning torsdag 17/3 15 mars 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

På grund av den mörka kvällarna så tränar vi på samma ställe som förra veckan. Vi samlas klockan 18 innanför entrén till Solnahallen. Pilen längst till vänster på kartan nedan pekar på hallens entré.
Vi börjar med lite orienteringsteori inomhus (passa kartan) och sedan förhoppningsvis en miniorientering inomhus innan vi ger oss ut springer lite orientering utanför hallen. Det kan vara lite halt på vissa ställen så det är bra att tänka på det vid valet av träningsskor. Det är också bra att ha något med sig att lysa med, till exempel en ficklampa.

Ungdomsträning torsdag 10/3 08 mars 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Äntligen dags för vårens första orienteringsträning. Vi samlas klockan 18 innanför entrén till Solnahallen. Pilen längst till vänster på kartan nedan pekar på hallens entré.
Vi börjar med lite orienteringsteori inomhus och sticker sedan ut och springer lite orientering utanför hallen. Det kan vara lite halt på vissa ställen så det är bra att tänka på det vid valet av träningsskor. Det är också bra att ha något med sig att lysa med, till exempel en ficklampa.

Annika glänste i Skåne 07 mars 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

I helgen 4-6 mars var det dags för Sverigepremiären, den första riktigt stora orienteringen för året. Annika visade god form i sin nya klass D60 med en seger på fredagens nattorientering och varsin 3:e plats på lördagens och söndagens tävlingar. Vi gratulerar!

Motioner och styrelseförslag inför årsmötet 7 mars 04 mars 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Inga motioner har mottagits.
Styrelsen föreslår oförändrade årsavgifter och startavgifter för 2022.
Styrelsen kommer att på årsmötet presentera ett förslag på förtydligande av vilka regler som gäller för startavgifter inför 2022.

Beställning av orienteringskläder 23 februari 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Nu är det dags att beställa orienteringskläder inför 2022 år orienteringar. Orienteringströjan i nylon har vi i lager men kommer att komplettera lagret med saknade storlekar. Övriga kläder som jackor, byxor m.m. beställer du på vår webbshop fram till 13 mars. Länk till webbshopen: https://trimtex.se/sv/search?cgid=SolnaOKNS 
Mer info in kläderna och hur du beställer hittar du på vår klädessida här.

Verksamhetsplan 2022 15 februari 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Verksamhetsplanen ska vi i år försöka hålla som en kalender med alla träningar, Stockholmsträningar, klubbarrangemang, möten, etc. Verksamhetsplanen når du från kolumnen till höger.

Ungdomsträning 13 februari 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Vi börjar vårens ungdomsträning torsdag 10 mars. Inbjudan kan du titta på om du klickar på bilden under rubriken Ungdomsträning 2022 i högra marginalen.

Vuxenkurs 13 februari 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Får vi tillräckligt med deltagare som kör vi en nybörjarkurs för vuxna i maj-juni. Inbjudan hittar du här.

Kallelse till årsmöte måndag 7/3 09 februari 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årsmöte måndagen den 7 mars 2022, i Solnahallen Ankdammsgatan 46, klockan 18:00. Då pandemirestriktionerna har avvecklats så kan vi träffas på plats i Solnahallens konferensrum.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2022 via post eller epost orientering@solnaok.se. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning
1.    Mötets öppnande
2.    Frågan om mötets behöriga utlysande
3.    Fastställande av dagordning
4.    Val av ordförande för mötet
5.    Val av sekreterare för mötet
6.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7.    2021 års verksamhetsberättelse
8.    2021 års förvaltningsberättelse
9.    Revisorernas berättelse
10. Fastställande av förvaltningsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet
12. Val av ordförande på 1 år för 2022
13. Val av styrelseledamöter på 2 år för 2022
14. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2022
15. Val av två revisorer för 2022
16. Val av revisorssuppleant för 2022
17. Val av valberedning för 2022
18. Styrelseförslag
19. Motioner
20. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2022.
21. Avslutning

Efter mötet finns tid för övriga frågor. Klubben bjuder på smörgåstårta. (Reservation för fel i dagordningen. Slutgiltigt förslag till dagordning meddelas i samband med mötet.)