jump to navigation

Vuxenkurs från 18 april 12 april 2023

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Vårens vuxenkurs blev några veckor försenad på grund av den långa och snöiga vintern som vi så fort som möjligt vill glömma. Men nu är det dags. Tisdagen den 18 april är första lektionen vid Överjärva gård. Klicka på inbjuden längre ner på höger sida så kan du ladda ner en uppdaterad inbjudan.

Årets årliga Årsskrift Hjorten 03 april 2023

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årsskriften Hjorten finns nu för nerladdning. Klicka på mini-Hjorten nedan för att ladda hem. Trevlig lässtund!

Ungdomsträning 30 mars 27 mars 2023

Posted by solnaok in Nyheter.
Tags: ,
comments closed

Äntligen sommartid men verkligen ingen sommar. Därför tränar vi på torsdag 30/3 på ett ställe där det går att orientera även om det är lite snöigt och kallt. Samling mitt i Äppelparken i Frösunda, mitt i röda ringen på kartan nedan. Samlingstiden är 17:45 och vi börjar med lite orienteringsövningar som förhoppningsvis passar för vädret på torsdag. Sedan sticker vi ut på en liten orienteringsbana. Och det kan faktiskt vara ganska mysigt att springa i snö.

Ungdomsträning 23 mars 20 mars 2023

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Nu på torsdag 23 mars börjar vårens ungdomsträning. Vi samlas i Solnahallen på Skytteholmsfältet. Se karta nedan om du inte vet var det är. Samlingstid 17:45, alltså en kvart tidigare än vi brukar samlas. Gå in genom Solnahallens entré och en trappa upp. Först kör vi olika teoriträningar innan vi ger oss ut och springer en orienteringsbana. Pannlampor finns att låna, dock inte de vi lånade ut den sista träningen i hösten för dessa var det något fel på.

Aina Lönngren 1930-2023 20 mars 2023

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Klubbens gamla trotjänare, Aina Lönngren, har nyligen lämnat oss. Aina verkade under många år som mycket energisk ungdomsledare och tävlingssekreterare. Aina blev 92 år.

Aina anno 1974

Ungdomsträning startar 23 mars 01 mars 2023

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Träning för både nybörjare och de som tidigare lärt sig orientera. Inbjudan hittar du här.

Vuxenkurs i april 01 mars 2023

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

På tisdagskvällar i april kör vi en vuxenkurs för en som vill lära er grunderna i modern orientering. Inbjudan hittar du här.

Kallelse till årsmötet tisdag 28 februari 07 februari 2023

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årsmöte tisdagen den 28 februari 2023, i Solnahallen Ankdammsgatan 46, klockan 18:00.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 18 februari 2023 via post eller epost orientering@solnaok.se. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning
1.    Mötets öppnande
2.    Frågan om mötets behöriga utlysande
3.    Fastställande av dagordning
4.    Val av ordförande för mötet
5.    Val av sekreterare för mötet
6.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7.    2022 års verksamhetsberättelse
8.    2022 års förvaltningsberättelse
9.    Revisorernas berättelse
10. Fastställande av förvaltningsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet
12. Val av ordförande på 1 år för 2023
13. Val av styrelseledamöter på 2 år för 2023
14. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2023
15. Val av två revisorer för 2023
16. Val av revisorssuppleant för 2023
17. Val av valberedning för 2023
18. Styrelseförslag
19. Motioner
20. Fastställande av års- och startavgifter för 2023
21. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2023
22. Fastställande av föreningens drogpolicy och likabehandlingsplan
23. Avslutning

Öppet planeringsmöte 22/1 14 januari 2023

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Söndagen den 22 januari kl 14:00 samlas styrelsen för en första diskussion om hur verksamhetsåret 2023 ska se ut. Som vanligt är alla medlemmar välkomna att deltaga i mötet. Platsen blir hemma hos Elisabeth på Frögränd 16 i Spånga. Klubben bjuder på förtäring under mötet. Det som ska behandlas är till exempel:

  • Klubbens verksamhet och organisation 2023.
  • Klubbfunktionärer för 2023
  • Planering av klubbaktiviteter av olika slag.
  • Våra arrangörsinsatser 2023.
  • Rekryteringsarbete och tävlingsverksamhet.

Anmälan till orientering@solnaok.se eller Håkan 0737-26 60 30 så vi vet hur mycket förtäring vi ska ordna.

Vinterträning 2023 08 januari 2023

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Under hela vinter finns det möjlighet att springa träningsorienteringar på söndagar på olika ställen i Stockholm. Anmälningsavgiften 50 kronor betalar du själv på plats. Träningarna är av lite olika kvalité men normalt finns det omklädning och dusch. Du behöver stämplingspinne (SI card) men den kan du få låna av Solna OK. Vill du ha sällskap på träningen eller bara låna en stämplingspinne så mailar du till orientering@solnaok.se. Det finns banor för alla, även enklare nybörjarbanor. Mer info på https://luffarligan.se/vinterserien/vinterserien-2023/