jump to navigation

Orienteringsträning 14 maj 12 maj 2020

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Orienteringsträningen torsdag 14 maj kör vi som poängorientering. Samling på samma plats som förra veckan, vid klubbvimpeln vid Ursvik i röda ringen på kartan nedan. Tid klockan 18 nu på torsdag 14/5. Först eller sist på träningen kör vi ett kortare orienteringspyssel. Nere i hörnet på kartan här nere så får du en försmak på vad som väntar.

UTR20200507X

Orienteringsträning 7 maj 05 maj 2020

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Nu är det dags igen för orienteringsträning. Samling vid klubbvimpeln vid Ursvik i röda ringen på kartan nedan, klockan 18 på torsdag 7/5. En liten bit ovanför fotbollsplanen. Träningen är främst avsedd för ungdomar men vi har också träningskartor och möjlighet till instruktion som även passar vuxna. Vi kommer att träna på en karta där vi tagit bort de flesta karttecken. Det blir svårare så men säkert lite roligare än vanligt!

UTR20200507

Orienteringsträning 23/4 20 april 2020

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Efter torsdagens träning i Bergshamra så flyttar vi oss på torsdag 2 km längre norrut, till Silverdal.  Samling vid klubbvimpeln på den nyritade kartan över Silverdal/Tegelhagen i röda ringen på kartan nedan, klockan 18 på torsdag 23/4. Träningen är främst avsedd för ungdomar men passar nu på torsdag väldigt bra även för vuxna nybörjare. Vi kommer att träna vägvalsorientering och det blir lite längre och svårare än ni är vana vid. Åker ni bil så kör nu E4 norrut från Järva krog och kör av första avfarten mot Silverdal. I första rondellen kör ni höger och andra rondellen syn i vänsterkanten av kartan nedan. Gratis parkering finns på till exempel på Rådanvägen och Linvävarvägen.

UTR20200423

Träning 16/4 13 april 2020

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Efter träningen innan påsk med iskall regnstorm så förväntar vi oss betydligt bättre väder på torsdag. Samling på den nyritade kartan över Ulriksdal/Bergshamra i röda ringen på kartan nedan, klockan 18 på torsdag 16/4. Träningen är främst avsedd för ungdomar men även vuxna är välkomna. Banläggarna säger att det går bra att parkera vid det röda P:et på kartan om ni kommer med bil.

UTR20200416

Hjorten 2019 09 april 2020

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

En ny årgång av årsskriften Hjorten har sett dagens ljus. Vi får tacka redaktör Annika för det. Går att ladda ner här för läsning. Vill du ha Hjorten utskriven på papper och få den distribuerad till dig av Postnord när dom har tid och lust så mailar du orientering@solnaok.se om detta.

Ungdomsträning 2/4 31 mars 2020

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Efter lång väntan så kan vi vara utomhus och träna och då drar vi igång träningen på hemmaplan. Samling i Frösunda i röda ringen på kartan nedan, klockan 18 på torsdag 2/4. Självklart så håller vi lite extra avstånd mellan oss för att inte riskera någon virussmitta. Eftersom orienteringsvåren näst intill är inställda så är också vuxna välkomna att träna. Vi skriver ut några extra kartor.

UTR20200402

Träningar inställda 17 mars 2020

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Ungdomsträningarna 19/3 och 26/3 är inställda på grund av virussmittandet i landet. På dessa träningar var det tänkt att vi skulle vara inomhus en hel del och vi har bedömt det olämpligt att samlas så många i Råstaparkhallens konferensrum i rådande läge. Från och med träningen 2/4 ska vi träna utomhus och då hoppas vi kunna genomföra torsdagsträningarna som planerat. Vi följer utvecklingen och återkommer några dagar innan träningen för att meddela hur vi gör.

Motioner och styrelseförslag inför årsmötet 18/2 15 februari 2020

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Inga motioner har mottagits.
Styrelsen föreslår oförändrade årsavgifter och startavgifter för 2020.
Alla föreningar i distriktet har fått förfrågan om intresset för att vara delaktiga i arrangerandet av O-ringen 2025. På mötet kommer styrelsen att presenterar sitt förslag på vad vi ska svara på denna förfrågan och åhöra mötets åsikt.

Kallelse till Årsmöte 18/2 23 januari 2020

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årsmöte tisdagen den 18 februari 2020, i Råstaparkhallen, klockan 18:00.

Eventuella motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast den 8 februari 2020 via post eller epost orientering@solnaok.se. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning

1.    Mötets öppnande

2.    Frågan om mötets behöriga utlysande

3.    Fastställande av dagordning

4.    Val av ordförande för mötet

5.    Val av sekreterare för mötet

6.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7.    2019 års verksamhetsberättelse

8.    2019 års förvaltningsberättelse

9.    Revisorernas berättelse

10. Fastställande av förvaltningsberättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet

12. Val av ordförande på 1 år för 2020

13. Val av styrelseledamöter på 2 år för 2020

14. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2020

15. Val av två revisorer för 2020

16. Val av revisorssuppleant för 2020

17. Val av valberedning för 2020

18. Styrelseförslag

19. Motioner

20. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2020.

21. Avslutning

Efter mötet finns tid för övriga frågor, samt utdelning av diverse priser. Klubben bjuder på smörgåstårta. (Reservation för fel i dagordningen. Slutgiltig dagordning utdelas på mötet.)

Planeringsmöte söndag 19/1 27 december 2019

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Söndagen den 19 januari kl 14:00 samlas styrelsen och alla som vill deltaga i att planera verksamhetsåret 2020. Platsen blir hemma hos Elisabeth på Frögränd 16 i Spånga. Klubben bjuder på förtäring under mötet. Det som ska behandlas är:

  • Klubbens verksamhet och organisation 2020.
  • Klubbfunktionärer för 2020
  • Planering av klubbaktiviteter av olika slag.
  • Våra arrangörsinsatser 2020.
  • Rekryteringsarbete och tävlingsverksamhet.

Anmälan till orientering@solnaok.se eller Håkan 0737-26 60 30 så vi vet hur mycket förtäring vi ska ordna.