jump to navigation

Årsskriften Hjorten 2020 12 maj 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Nu är berättelsen om vad som hände i Solna OK det konstiga året 2020 klar. Annika har som vanligt gjort ett bra jobb som redaktör. Hjorten finns att ladda ner här.

Ungdomsträning 18-20 maj 11 maj 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Hej
Kul att så många var med på Ungdomsserien förra veckan. Vill du se din tid så finns den på https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=35688&groupBy=EventClass

Denna vecka är det ingen orientering på grund av långhelg men nästa vecka kör vi igen.

Nästa tisdag, den 18 maj, så är det Ungdomsserien. Det är samma som förra veckan förutom att vår klubb arrangerar och att det är i Bergshamra. Vi vet att ungdomarna kan ha andra aktiviteter på tisdagar men det vore roligt om så många som möjligt kan vara med. Även för denna Ungdomsserie är det anmälan i förväg. Maila till mig om du vill vara med.

På torsdag 20 maj så tränar vi från Ursvik. Samling klockan 18 vid klubbvimpeln där motionsspåren börjar och slutar.

Mer detaljerad info kommer senare.

Ungdomsträning torsdag 6/5 30 april 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Vi ändrar i programmet och istället för träning vid Överjärva gård så är vi med på Ungdomserien vid Lilla Ursvik i Sundbyberg. Till Ungdomsserien måste man anmäla sig i förväg. Om du vill vara med och upptäcker att du inte finns på anmälningslistan här så mailar du till orientering@solnaok.se och meddelar att du vill vara med. Det är redan många anmälda och Ungdomsserien blir ungefär som en vanlig träning med banor för alla och vuxna som skuggar om det behövs.

Poängorienteringen och facit för den kluriga uppgiften 30 april 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Maxpoängen man kunde få på ungdomsträningens poängorienteringen var 300. Så här många poäng fick ni:

Oliver – 97 poäng på tiden 43:06
Elliot K – 117 poäng på tiden 42:49
Edwin – 130 poäng på tiden 31:09
Ludwig – 142 poäng på tiden 44:18
Elliot N – 154 poäng på tiden 41:15
Kelvin – 160 poäng på tiden 40:31
Octavia – 99 poäng på tiden 39:07
Wilton – 134 poäng på tiden 38:35
Theodor – 143 poäng på tiden 36:59
Alfred – 143 poäng på tiden 35:20
Love – 143 poäng på tiden 35:24
Lilly – 152 poäng på tiden 43:39
Viktor – 28 poäng på tiden 39:11
Alexander – 76 poäng på tiden 40:43
Sebastian – 148 poäng på tiden 44:56
Axel – 58 poäng på tiden 28:59

Poängorienteringen var ju träning och ingen tävling och på träningar tävlar man bara mot sig själv.

Länkar till facit på den kluriga uppgiften finns nedan. På uppgiften med placeringar av kontrollerna så fungerade det inte med streck så det blev bokstäver för att para ihop text med symbol.

Kontrollföremål
Kontrollplacering

Ungdomsträning 29 april 26 april 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Den kalla våren fortsätter men på torsdag 29 april så träffas vi och springer oss varma med en poängorientering vid Överjärva gård norr om Ulriksdals station. Vi börjar dock med en lite teoriövning om det som kallas kontrollbeskrivning. Samling klockan 18 i röda ringen på kartan här nedan. Kommer du med bil så finns det parkeringar på flera ställen både innan och vid Överjärva gård.

Ungdomsträning 22 april 19 april 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

På torsdag samlas vi vid ‘Gropen’ i Äppelparken i Frösunda klockan 18. Annika har lagt en sprintbana med många kontroller men innan ni får springa den kör vi lite orienteringsteori. Samling klockan 18 vid röda pilen på kartan nedan.

Plats för torsdagens träning vid röda pilen.

Ungdomsträning 15 april 12 april 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Nu på torsdag börjar äntligen vårens träning. Den första träning har vi i Hagaparken med samling strax söder om Koppartälten vid den röda ‘pluppen’ på kartan nedan. Samling klockan 18. Vi kommer först att gå igenom lite karttecken. En repetition för de äldre ungdomarna och lite nytt för våra nybörjare. Vi springer sedan en orienteringsbana där ni kan ha nytta av kunskapen i karttecken. Vi syns på torsdag!

Samling vid den röda ‘pluppen’ nedanför Koppartälten.

Verksamhetsplan 2021 30 mars 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att så fort som möjligt framställa en verksamhetsplan. En verksamhetsplan innehåller alla klubbens aktiviteter under året, som exempel datum för alla klubbmästerskap. En första version av verksamhetsplanen kommer att publiceras här på vår hemsida i mitten av april.

Rapport från årsmötet 25/3 30 mars 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årets årsmöte blev på grund av pandemin ganska glest befolkat. Ett gäng satt i Solnahallen och ett gäng deltog via videolänk. Inget anmärkningsvärt inträffade och det kändes på grund av Coronaläget som om vi bara fortsatte på förra verksamhetsåret och redan längtade till 2022 då vi verkligen hoppas att allt kan bli ungefär som vanligt igen. Alla funktionärer valdes om, avgifter och regler ändrades inte och alla saknade årsmötestårtan. Vi hörs och syns på årsmötet i februari 2022!

Kallelse till årsmöte 25/3 02 mars 2021

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årsmöte torsdagen den 25 mars 2021, i Solnahallen Ankdammsgatan 46, klockan 18:00. På grund av gällande pandemirestriktioner så kommer ett begränsat antal personer beredas tillträde i Solnahallen. Övriga som vill deltaga kommer att erbjudas närvaro via videosamtal eller telefonsamtal. Vi vill att alla som vill deltaga anmäler sig i förväg, senast måndag 22 mars, via epost orientering@solnaok.se och där anmäler sin möjlighet till deltaga via videosamtal på dator/telefon alternativt telefonsamtal.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars 2021 via post eller epost orientering@solnaok.se. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning
1.    Mötets öppnande
2.    Frågan om mötets behöriga utlysande
3.    Fastställande av dagordning
4.    Val av ordförande för mötet
5.    Val av sekreterare för mötet
6.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7.    2020 års verksamhetsberättelse
8.    2020 års förvaltningsberättelse
9.    Revisorernas berättelse
10. Fastställande av förvaltningsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet
12. Val av ordförande på 1 år för 2021
13. Val av styrelseledamöter på 2 år för 2021
14. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2021
15. Val av två revisorer för 2021
16. Val av revisorssuppleant för 2021
17. Val av valberedning för 2021
18. Styrelseförslag
19. Motioner
20. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2021.
21. Avslutning

Efter mötet finns tid för övriga frågor. (Reservation för fel i dagordningen. Slutgiltigt förslag till dagordning meddelas i samband med mötet.)