jump to navigation

Elektronisk stämpling

Här får du en kort beskrivning av hur elektronisk stämpling fungerar. På praktiskt taget alla tävlingar måste du ha en elektronisk stämplingsenhet med dej ut i skogen. Har du inte det så ska du rådgöra med klubbens tävlingssekreterare.

På senare år har elektronisk kontrollstämpling blivit det normala på stora och medelstora tävlingar. Även på många av våra klubbmästerskap använder vi detta system.Fördelen för oss aktiva är framför allt de möjligheter dessa system ger till uppföljning av hur vi klarat av våra tävlingsbanor. Att i efterhand kunna jämföra sträcktiderna mellan varje kontroll med klassens topplöpare är ofta rätt spännande. Ibland kan det ju vara lite frustrerade om man upptäcker att man förlorat en massa tid på varenda delsträcka på banan.

Det finns två konkurrerande system, Sportident och Emit. Jag tänkte här kort redogöra för hur dessa två system fungerar och vilka för- och nackdelar de har.

Sportident består av en liten plastpinne som man med ett resårband fäster på ett finger. För att använda systemet krävs alltså att den tävlande har mist ett finger på någon av sina händer. Skämt å sido och åter till allvaret. Vid kontrollen finns en liten elektroniklåda med ett hål i. Stoppar man ner sin pinne i hålet så piper det till och detta pip är tecknet på att stämplingen registrerat. Vid startpunkten måste man använda pinnen två gånger. Först stoppar man ner den i nollningsenheten vid ingången till startfållan och håller den där i 5-10 sekunder tills det piper. På detta sätt tar man bort alla gamla stämplingar från föregående tävling. Sedan stoppar man ner den i en kontrollenhet för att kontrollera att pinnen fungerar. Vid målet stämplar man in sig vid mållinjen och har därmed registrerat sin målgång. Därefter kan man ta det väldigt lugnt fram till nästa elektroniklåda där överföring sker av dina stämplingstider till måldatorerna och där kontroll sker av att du stämplat vid rätt kontroller. Ibland kan dessa funktioner vara uppdelade på två elektroniklådor. Sportident är det stämplingsystem som är mest populär bland de aktiva, möjligen med undantag av Ravinens elitlöpare. Men det är en annan historia.

Emit är det äldre av systemet och det märks på gott och ont. Den tävlande tvingas bära en ganska stor platsbricka fästad på fingret. Brickan är jämt ivägen och då har jag ännu inte redogjort för den mardröm som väntar vid kontrollen. Där sitter en annan bricka som löparbrickan ska passas in i. Ibland krånglar detta inpassande till sig ordentligt och det tar då en väldigt tid att stämpla. På löparbrickan sitter också ett litet stämplingskort som markeras vid kontroll och kan användas som backup om stämplingsenheten krånglar. Handhavandet vid start och målgång är i stort detsamma som för Sportident. Emit känns lite säkrare och mer utprovat än Sportident.

%d bloggare gillar detta: