jump to navigation

Om orientering

Orientering är en idrott där du finner din väg mellan kontrollpunkter markerade på en karta. Kartan är specialritad för att användas vid orientering.

Kontroller markeras med lila/röda ringar på kartan och med orange-vita skärmar i verkligheten. Vid varje kontroll, finns någon typ av stämpel, så att man kan kontrollera att orienteraren varit vid rätt kontroller. Idag används nästan uteslutande elektronisk stämpling vid tävlingar. Den som snabbast hittat alla kontroller, i rätt ordning, vinner.

Orientering är en sport med stor spännvidd: alltifrån en familjeidrott till en tuff och hård elitidrott. Den åldersindelning (klasser) man använder sig av sträcker sig från 10-års ålder upp till 90-årsklasser. En bra orienterare har god kartläsningsförmåga, kan lösa fatta snabba beslut och springa fort i olika typer av terräng. Om man frågar en inbiten orienterare varför orientering är så kul? Många svarar då; En rolig kombination av tävling, motion, natur, gemenskap och problemlösning.

Mer information om att börja orientera hittar du här på Svenska orienteringsförbundets hemsida.

%d bloggare gillar detta: