jump to navigation

Inbjudan Årsmöte 11 februari 21 januari 2013

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Måndagen den 11 februari 2013, i Råstaparkhallen, klockan 18:30.
Eventuella motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast den 4 februari 2013 via post eller email.
Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida http://www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning
1.   Mötets öppnande
2.   Frågan om mötets behöriga utlysande
3.   Fastställande av dagordning
4.   Val av ordförande för mötet
5.   Val av sekreterare för mötet
6.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7.   2012 års verksamhetsberättelse
8.   2012 års förvaltningsberättelse
9.   Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Val av ordförande för 2013
12. Val av styrelseledamöter för 2013
13. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2013
14. Val av två revisorer för 2013
15. Val av revisorssuppleant för 2013
16. Styrelseförslag
17. Motioner
18. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2013.
19. Avslutning

Efter mötet finns tid för övriga frågor, samt utdelning av diverse priser. Klubben bjuder på sedvanlig årsmötestårta.

Mila by Night 9/1 10 januari 2013

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed
Start i Pöbel-klassen

Start i Herr-klassen

Så kom alla lyckligt i mål på Bergshamra IP. Vi får be om ursäkt för den hala arenan, men det var sandning förbjuden för att den närliggande bandyplanen inte skulle få in sand på isen. Det var en  mäktig syn när alla löpare rusade uppför den snöiga skidbacken på väg till första kontrollen.  Sedan kan jag ju ifrågasätta om skidbacken var det bästa vägvalet, men det var garanterat den bästa träningen. Ett stort tack till alla glada nattorienterare och alla duktiga funktionärer. Resultatet från bataljen hittar du här.

Runo Edholm 1936-2013 02 januari 2013

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed
Runo på Gotland 2006

Runo på Gotland 2006

Orienteringskämpen Runo Edholm har lämnat oss. Jag minns Runo som den lilla buspojken som vägrade bli gammal och tråkig men även som en mycket glad och vänlig man. När man deltog på något av de otaliga klubbarrangemang som Runo med glädje arrangerade, så visste man aldrig vad som kunde hända. Alltid hade Runo hittat på något litet bus. Sist jag såg honom på en orientering var vårt medel-KM den 16 maj 2011 ute på Lovön. När alla andra funderade på var dom skulle göra av bilnyckeln medan dom var ute i skogen och sprang, så slängde Runo med självklarhet in nyckeln i ett nässelsnår vid parkeringen. -Det är väl ingen som är så dum så han letar där, sade Runo. Typiskt Runo, men det hade han ju faktiskt helt rätt i.