jump to navigation

Tävlingsregler

Här får du en kort sammanfattning av de tävlingsregler du ska känna till när då ger dej ut i skogen.

Svenska orienteringförbundets tävlingsregler är en tjock lunta på över 70 sidor. Att du ska kunna den utantill är det ingen som begär, men vissa saker måste du känna till. Det är paragraferna om den tävlandes skyldigheter och ansvar. Här har du de viktigaste och dessa måste du känna till och hålla dig till:

• Det är förbjudet för tävlande att beträda trädgård eller inhägnad tomt.

• Det är förbjudet för tävlande att beträda åker eller äng med nysådd, växande eller ej skördad gröda. Det är också förbjudet att löpa i sådan marks yttre partier eller snedda över dess hörn, så att skada på gröda uppstår.

• Tävlande ska vid passerande av hägnad eller dike iakttaga försiktighet så att icke hägnad skadas eller dikeskanten rasar ner.

• Det är förbjudet för tävlande att beträda järnvägsvall i annat fall än då tävlande ska passera densamma vinkelrätt. På vall till nedlagd järnvägslinje får löpning dock ske, om arrangören givit tillstånd därtill.

• Av arrangören i tävlings-PM angivet eller på kartan markerat ‘förbjudet område’ får ej beträdas.

• Kontrollerna skall besökas i angiven nummerordning.

• Den tävlande är själv ansvarig för att alla kontrollstämplingar registreras. Se till att det lyser/piper om din sportident-pinne.

• Tävlande som utgår ur tävlingen (‘bryter tävlingen’) är skyldig att snarast anmäla detta vid målet och återlämna sin tavlingskarta. Vid elektronisk stämpling ska den tävlande gå i mål och stämpla ut sig på samma sätt som löparen gör vid fullföljt lopp.

%d bloggare gillar detta: