jump to navigation

Medlemsinfo

Info till medlemmarna går ut via denna hemsida, informationsbladet Hjortinfo och årsskriften Hjorten. Info om aktuella ämnen, t.ex. samlingstider, kan du också få på telefon av våra informationsansvariga.

Informationsbladet Hjortinfo ges ut 2-5 gånger per år. Hjortinfo publiceras på denna hemsida, mailas till alla som har meddelat sin email-adress och skickas ut till dem utan email-adress. Här har du gamla nummer av Hjortinfo att ladda hem.

Hjortinformation 2014 jan
Hjortinformation 2013 nov-dec
Hjortinformation 2013 aug-sep

Årsskriften Hjorten för 2013
Årsskriften Hjorten för 2012

Årsskriften Hjorten för 2011
Årsskriften Hjorten för 2010

Årsskriften Hjorten för 2009
Jubileumsskrift Solna OK 70 år
Årsskriften Hjorten för 2008

%d bloggare gillar detta: