jump to navigation

Drogpolicy & Likabehandlingsplan 28 februari 2014

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Drogpolicy och Likabehandlingsplan är något som alla föreningar ska ha. Klubbens version av dessa dokument behandlades på årsmötet den 20 februari. Du kan läsa dem här och här.

Styrelseförslag till årsmötet 20/2 17 februari 2014

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Styrelseförslag om ändring av reglerna för Hjortserien

Styrelsens förslag till Drogpolicy för Solna OK

Styrelsens förslag till Likabehandlingsplan för Solna OK