jump to navigation

Passa kartan

Att passa kartan innebär att man lägger kartan åt rätt håll, så att karta och verklighet stämmer överens. Kartan är som en pusselbit som passas in i verkligheten. Passa kartan kan man göra på två olika sätt, med eller utan kompass.Med kompass är det enkelt med ”rött mot rött”-metoden. Kompassnålen, nålen som rör sig i kompassen, har en röd del som alltid pekar mot norr. På kartan finns nästan alltid en pil som visar norr eller linjer, som kallas meridianer, som går i nord-sydlig riktning på kartan.


1. Markera kartans norra sida/kant med en röd linje.

2. Lägg kompassen på kartan

3. Vrid dig själv tills den röda nålen pekar mot den röda linjen på kartan. Röd nål mot röd linje betyder att kompassen pekar dig rätt håll. Du har passat kartan!Saknas kompass, så går det ändå att passa kartan, men det är lite svårare. Man får då börja med att lägga kartan så att alla föremål runtomkring i verkligheten, stämmer överens med kartan på den punkt man befinner sig. Försök använda tydliga riktmärken för att passa kartan. När man passar kartan utan kompass så måste kartan läsas mer noggrant hela tiden.

%d bloggare gillar detta: