jump to navigation

Beställning av orienteringskläder 23 februari 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Nu är det dags att beställa orienteringskläder inför 2022 år orienteringar. Orienteringströjan i nylon har vi i lager men kommer att komplettera lagret med saknade storlekar. Övriga kläder som jackor, byxor m.m. beställer du på vår webbshop fram till 13 mars. Länk till webbshopen: https://trimtex.se/sv/search?cgid=SolnaOKNS 
Mer info in kläderna och hur du beställer hittar du på vår klädessida här.

Verksamhetsplan 2022 15 februari 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Verksamhetsplanen ska vi i år försöka hålla som en kalender med alla träningar, Stockholmsträningar, klubbarrangemang, möten, etc. Verksamhetsplanen når du från kolumnen till höger.

Ungdomsträning 13 februari 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Vi börjar vårens ungdomsträning torsdag 10 mars. Inbjudan kan du titta på om du klickar på bilden under rubriken Ungdomsträning 2022 i högra marginalen.

Vuxenkurs 13 februari 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Får vi tillräckligt med deltagare som kör vi en nybörjarkurs för vuxna i maj-juni. Inbjudan hittar du här.

Kallelse till årsmöte måndag 7/3 09 februari 2022

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årsmöte måndagen den 7 mars 2022, i Solnahallen Ankdammsgatan 46, klockan 18:00. Då pandemirestriktionerna har avvecklats så kan vi träffas på plats i Solnahallens konferensrum.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2022 via post eller epost orientering@solnaok.se. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning
1.    Mötets öppnande
2.    Frågan om mötets behöriga utlysande
3.    Fastställande av dagordning
4.    Val av ordförande för mötet
5.    Val av sekreterare för mötet
6.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7.    2021 års verksamhetsberättelse
8.    2021 års förvaltningsberättelse
9.    Revisorernas berättelse
10. Fastställande av förvaltningsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet
12. Val av ordförande på 1 år för 2022
13. Val av styrelseledamöter på 2 år för 2022
14. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2022
15. Val av två revisorer för 2022
16. Val av revisorssuppleant för 2022
17. Val av valberedning för 2022
18. Styrelseförslag
19. Motioner
20. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2022.
21. Avslutning

Efter mötet finns tid för övriga frågor. Klubben bjuder på smörgåstårta. (Reservation för fel i dagordningen. Slutgiltigt förslag till dagordning meddelas i samband med mötet.)