jump to navigation

Motioner och styrelseförslag inför årsmötet 18/2 15 februari 2020

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Inga motioner har mottagits.
Styrelsen föreslår oförändrade årsavgifter och startavgifter för 2020.
Alla föreningar i distriktet har fått förfrågan om intresset för att vara delaktiga i arrangerandet av O-ringen 2025. På mötet kommer styrelsen att presenterar sitt förslag på vad vi ska svara på denna förfrågan och åhöra mötets åsikt.