jump to navigation

För skolor

Alla elever i grundskolan ska enligt Lgr 11 lära sig grunderna i kartförståelse och att kunna orientera sig närmiljö eller okända marker. Skolan har alltså en skyldighet att ge eleverna så mycket kunskap i ämnet att de senare i livet ska kunna känna sig trygga med en karta i handen. I kursplanen för ämnet Idrott och hälsa finns ett flertal punkter som kan kopplas till kart- och orienteringskunskap.

Orientering är om man lägger upp utbildningen på rätt sätt en både intressant och rolig idrott att prova på.

Orientering i skolan kan vara roliga övningar för motion och rörelse, där orienteringens grunder blandas kunskap om ny teknik som lyfter fram kartans betydelse i samhället, hur kartor och positionering via GPS blivit en del av vår vardag, i datorn, i bilen, i mobilen och kameran. Kartan väcker nyfikenhet och intresse.

Orientering är inte ”bara” en idrott, det är en kunskap som man har nytta av i många olika ämnen i skolan. Det handlar alltså inte så mycket om att ”springa” orientering, utan mer om att lära sig att förstå kartan och lära sig hitta rätt. Men när eleverna förstår kartan, kommer också oftast lusten att springa, fortare och fortare, för det är kul att kunna orientera!

Solna OK vill förenkla er skolorientering genom att tillgängliggöra orienteringskartor med övningar via vår hemsida.

Via länkarna nedan hittar du information om orientering, kartor med färdiga övningar, instruktioner och tips om hur övningarna genomförs

Kartorna kan hämtas ned gratis i pdf-format (lösenord krävs). Ni kan även beställa kartutskrifter i A4-färg till självkostnadspris, 5 kr/st.

Kontaktinfo
Vill du ha hjälp med din orienteringutbildning, hjälp med att arrangera skolorienteringar, få lösenordet till nerladdningssidan eller beställa kartor så kontaktar du vår kartansvariga Christer Grunder, christer.grunder@telia.com eller 070 – 564 25 00.


Om orientering – Lite allmän orientering om orientering.
Om kartan – Vad en karta är och framför allt vad en orienteringskarta är.
Om karttecken – Lite info om orienteringskartans karttecken.
Om kompassen – Vad är en kompass och hur använder man den.
Passa kartan – Hur man lägger kartan så att det blir lätt att orientera med den.
Elektronisk stämpling – Info om hur vi använder ny teknik i skogen.
Skolövningar – Här beskriver vi några övningar du kan använda för att lära ut grunderna i kartkunskap och orientering.
Ladda ner kartor – Från den här sidan kan du ladda ner kartor, och i framtiden också färdiga orienteringsövningar, att skriva ut. Sidan är lösenordsskyddad och arbetar du på en skola i Solna så kan du få lösenordet av vår skolkontakt enligt information ovan.

Ett tack till Gävle OK som hjälp oss med material till dessa skolorienteringssidor.

Svenska orienteringförbundet lade i mars 2022 ut en massa information om orientering i skolan till nytta för er idrottlärare.
Den hitta du på https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/orientera-i-skolan/

Lycka till!

%d bloggare gillar detta: