jump to navigation

Kartor

Denna sammanställning listar de kartor som klubben själv producerat. Vi är också medlemmar i Norrkartor som framställer och underhåller ett stort antal kartor varje år.

För mer info om våra kartor kontakta kartansvarig Christer Grunder, christer.grunder@telia.com eller telefon 070 – 564 25 00.

Skolkartor i Solna

Från vänster Alfa-/Vittraskolan, Råsundaskolan, Ekensbergsskolan

Vi har på senaste tid producerat flera skolkartor i skala 1:1000 och 1:2000 över skolgårdar och skolor närområde. För Solna skolor erbjuder vi dessa kartor gratis för egen utskrift eller utskrivna till självkostnadspris. För mer information se här.

Bergshamra

Brunkebergsåsen i Bergshamra

Skala 1:10000 och 1:5000 i lättlöpt men bitvis kuperat närområde i norra Solna strax norr om Hagaparken. Terrängen nås enklast med tunnelbana till station Bergshamra. Lämplig för nybörjare och tempoträning. Telekarta 28/F4. Reviderad 2022. Möjlighet till ombyte vid Ulriksdals IP, Bergshamra IP och närliggande Svedenbadet. Kartan övertagen av Norrkartor sedan 2020.

Hagaparken

Centrala Hagaparken

Skala 1:7.500 eller 1:5.000 i lättlöpt kontinental och delvis krävande terräng. Terrängen ligger precis norr om Stockholms innerstad och kan nås både med bil (bra P-platser finns vid Haga Norra) och kommunalt med bussar, tex linje 515 eller 509, eller med pendeltåg till Solna station. Telefonkarta 29/A7. Reviderad senast 2022. Möjlighet till ombyte vid Ulriksdals IP. Kartan har används vid sprint-DM och Stockholm City Cup. Sprintnorm.

Huvudsta

Kuperade delen av södra Huvudsta

Skala 1:7.500 i lättlöpt terräng i centrala Solna. Kartan nås enklast med tunnelbana till station Huvudsta. Möjlighet till ombyte vid Solnahallen som ligger en bit utanför kartan. Det finns också ett flertal skolor på kartan. Kartan har används vid Stockholm City Cup. Kartan framställd 2002 och delvis reviderad i september 2012.

Råstasjön

Råstasjön

Skala 1:5.000 i lättlöpt sprintterräng i strandremsan runt Råstasjön men bitvis kuperat närområde i norra Solna strax väster om Hagaparken. Råstasjön nås enklast med tunnelbana till station Näckrosen. Möjlighet till ombyte vid Råstaparkhallen som ligger på kartan. Kartan senast reviderad 2022.

Solnahallen

Skytteholmsparken öster om Solnahallen

Skala 1:5.000 i lättlöpt sprintterräng i centrala Solna ett stenkast från Solna Centrum. Täcker Skytteholmsparken och intilliggande områden. Skytteholm nås enklast med tunnelbana till station Solna Centrum. Möjlighet till ombyte vid Solnahallen som ligger på kartan. Kartan senast reviderad 2022.

%d bloggare gillar detta: