jump to navigation

Öppet planeringsmöte 22/1 14 januari 2023

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Söndagen den 22 januari kl 14:00 samlas styrelsen för en första diskussion om hur verksamhetsåret 2023 ska se ut. Som vanligt är alla medlemmar välkomna att deltaga i mötet. Platsen blir hemma hos Elisabeth på Frögränd 16 i Spånga. Klubben bjuder på förtäring under mötet. Det som ska behandlas är till exempel:

  • Klubbens verksamhet och organisation 2023.
  • Klubbfunktionärer för 2023
  • Planering av klubbaktiviteter av olika slag.
  • Våra arrangörsinsatser 2023.
  • Rekryteringsarbete och tävlingsverksamhet.

Anmälan till orientering@solnaok.se eller Håkan 0737-26 60 30 så vi vet hur mycket förtäring vi ska ordna.

Vinterträning 2023 08 januari 2023

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Under hela vinter finns det möjlighet att springa träningsorienteringar på söndagar på olika ställen i Stockholm. Anmälningsavgiften 50 kronor betalar du själv på plats. Träningarna är av lite olika kvalité men normalt finns det omklädning och dusch. Du behöver stämplingspinne (SI card) men den kan du få låna av Solna OK. Vill du ha sällskap på träningen eller bara låna en stämplingspinne så mailar du till orientering@solnaok.se. Det finns banor för alla, även enklare nybörjarbanor. Mer info på https://luffarligan.se/vinterserien/vinterserien-2023/

Digital orienteringstidning 08 januari 2023

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Stockholms orienteringsförbund ger ut en orienteringstidning som heter Orientering Stockholm. Från och med nu kommer den att finnas digitalt och kan läsas av alla på https://indd.adobe.com/view/bd7b4e7f-af51-43f3-b42c-87b0d6a00899