jump to navigation

Kallelse till Årsmöte 20/2 31 januari 2018

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Årsmöte tisdagen den 20 februari 2018, i Råstaparkhallen, klockan 18:00.

Eventuella motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast den 10 februari 2018 via post eller epost orientering.solnaok.se. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet.

Förslag till dagordning

1.    Mötets öppnande

2.    Frågan om mötets behöriga utlysande

3.    Fastställande av dagordning

4.    Val av ordförande för mötet

5.    Val av sekreterare för mötet

6.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7.    2017 års verksamhetsberättelse

8.    2017 års förvaltningsberättelse

9.    Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet

11. Val av ordförande för 2018

12. Val av styrelseledamöter för 2018

13. Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2018

14. Val av valberedning för 2018

15. Val av två revisorer för 2018

16. Val av revisorssuppleant för 2018

17. Styrelseförslag

18. Motioner

19. Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2018.

20. Avslutning

Efter mötet finns tid för övriga frågor, samt utdelning av diverse priser. Klubben bjuder på smörgåstårta. (Reservation för fel i dagordningen. Slutgiltig dagordning utdelas på mötet.)

Inomhusorientering 3-4 februari 21 januari 2018

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Inomhusorientering låter ju lätt och bekvämt men kan  vara både svårt, roligt och en spännande upplevelse. 3-4 februari så finns det möjlighet att testa i Stockholm Indoor Cup 2018. Tävlingarna avhålls i Rudbecks gymnasium och Globala gymnasiet på Hornsgatan och det klassindelningen är lite begränsad. Motionsklasser finns och det går att springa endast en av dagarna i dessa klasser och i U2. Inbjudan finns på https://eventor.orientering.se/Events/Show/20784 Var beredd på en annorlunda upplevelse.

Planeringskonferens 21 januari 17 januari 2018

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Söndagen den 21 januari kl 14:00 samlas alla som vill deltaga i att planera verksamhetsåret 2018. Platsen blir hemma hos Elisabeth på Frögränd 16 i Spånga. Klubben bjuder på förtäring under mötet. Det som ska behandlas är:

  • Klubbens verksamhet och organisation 2018.
  • Planering av klubbaktiviteter av olika slag.
  • Våra arrangörsinsatser 2018.
  • Rekryteringsarbete och tävlingsverksamhet.

Anmälan till orientering@solnaok.se eller Håkan 0737-26 60 30 så vi vet hur mycket förtäring vi ska ordna.

Gran Canaria OL-meeting 04 januari 2018

Posted by solnaok in Nyheter.
comments closed

Annika besökte Kanarieöarna under julledigheten och passade på att springa den internationella tävlingen ”Gran Canaria OL-meeting” med deltagande från 19 nationer. Hon gjorde en kanonvecka och vann alla fyra tävlingarna trots bra konkurrens. Vi gratulerar! För den som vill kolla in resultaten så finns dom på http://gcom.orientacioncanarias.com/en/results/