jump to navigation

Skolövningar

Inlärningen bör ske stegvis enligt de första nivåerna i den sk. färgtrappan:

Grön nivå – Kartförståelse, kartans färger, passa kartan och kunna följa ledstänger

Vit nivå – Tänka i vägval, kort eller lång väg, föremål bredvid ledstången, gena och snedda

Gul nivå – Karttecken för framkomlighet, höjdförståelse, kompass+kartläsning mot ledstång och kompass+kartläsning mot kontroll.

Från tidig skolålder, ex. årskurs 3, bör inlärning generellt ske på den gröna nivån. Enkla skogsvaneövningar och lekar är lämpliga att starta med för att få en positiv syn på naturen och träna motoriska färdigheter.

Det finns mycket bra inspirationsmaterial under http://www.orientering.se/skogsaventyret .

Här följer ett antal förslag på övningar för de olika nivåerna som kan användas för att lära ut grunderna i kartkunskap och orientering.

Några pedagogiska tips inför övningarna:

Klassrumsorientering – grön nivå

Att tänka på: Försök få klassrummet så stort som möjligt på kartan, det är svårt att få plats att rita alla detaljer i klassrummet annars. Det viktigaste är att skapa förståelse för att kartan ritas rakt ovanifrån. Tänk att Ni befinner er i en luftballong svävande ovanför klassrummet.

Klassrumskarta – grön nivå

Att tänka på:
Säg till eleverna att göra klassrummet så stort som möjligt. Alla detaljer i klassrummet är svåra att få med annars. Det viktigaste är att skapa förståelse för att kartan ritas rakt ovanifrån. Tänk att Ni befinner er i en luftballong svävande ovanför klassrummet.

Gymnastiksalorientering – grön nivå

Att tänka på:
Det tar tid att rita att rita på blädderblocket och att det kan ta tid att plocka fram redskapen och placera ut kontrollerna (lapparna). Använd små lappar som kontroller, så blir det lite svårare att hitta.

Att skriva små ledtrådar eller uppgifter på lapparna kan vara ett kul tillägg. Då får eleverna mer att tänka på. Det kan vara trevligt med en belöning när de löst ordgåtan eller uppgifterna.

Skolgårdsstjärna – grön nivå

Banor i en stjärna. Stjärnorientering är en metod som kan användas på alla tre nivåerna. Vid stjärnorientering återvänder eleven till startpunkten efter varje kontroll. Det är tryggt för eleven och det är lätt att instruera många samtidigt.

Tänk på att:
Övningen går ut på att eleverna ska lära sig att lägga kartan på rätt håll, därför ska det bara vara en kontroll på kartan, så de får göra om proceduren varje gång de ska hitta en ny kontroll. Genomför övningen med riktiga skärmar. Tänk på att det tar lite tid att sätta ut skärmarna. Övningen kan kombineras med skolgårdsstjärna i bana för att fylla en hel lektion.

Samordna övningarna med andra klasser, så minskas förarbetet arbetet.

Skolgårdsstjärna i bana – grön nivå

Undvik långa banor, det skapar lätt osäkerhet. Gör banor i slingor där eleverna kan känna sig trygga och upplever stimulans genom att starta om på en ny slinga.

Tänk på att:
Övningen går, liksom övning 3, ut på att eleverna ska lära sig att lägga kartan på rätt håll, därför ska det vara få kontroller på varje liten bana. Gör man övningen i samband med övning 3 kommer eleverna igång direkt, annars kan det ta någon bana innan de kommer igång.
Genomför övningen med riktiga skärmar. Tänk på att det tar lite tid att sätta ut skärmarna. Övningen kan kombineras med skolgårdsstjärna för att fylla en hel lektion.

Samordna övningarna med andra klasser, så minskas förarbetet arbetet.

Orienteringsbana – gul nivå

Tänk på att:
Göra övningen så lik skogsövningarna som möjligt, för att förbereda eleverna inför orienteringen i skogen. Använd riktiga kontroller, med stämplar och kodsiffror, och startkort. Samordna övningarna med andra klasser, så minskas förarbetet arbetet.

Är du osäker kontakta Solna OK för stöd.

%d bloggare gillar detta: